Aktuality


Nová Zelená úsporám 2013

Státní fond Životního prostředí ČR otevřel program Nová Zelená úsporám zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Aktuální výzva je zaměřena na rodinné domy.


Stáže ve firmách

V současné době je realizován projekt Stáže ve firmách, který je zaměřený na poskytování stáží za účelem zvýšení stávající kvalifikace stážistů. Do projektu se mohou bezplatně zapojit veškeré firmy se sídlem mimo hl. město Prahu. Poskytovaná stáž je plně hrazena Fondem dalšího vzdělávání.