logo-safirea

SAFIREA s.r.o.

Příprava a realizace mezinárodních projektů

Společnost SAFIREA se zabývá především poradenstvím v oblasti dotací poskytovaných na krajské i státní úrovni, včetně podpory z fondů Evropské unie. Tyto fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. V oblasti dotací poskytujeme komplexní služby spojené s administrací dotovaného projektu a to od vzniku projektového záměru přes realizaci celého projektu, až do jeho úspěšného dokončení a závěrečné vyúčtování akce. 

Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Mezi další činnosti firmy se řadí realizace veřejných zakázek, které jsou úzce spjaty s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Zde zajišťujeme veškeré činnosti související s úspěšnou realizací veřejné zakázky a výběrem vhodného dodavatele. 

V rámci poskytování komplexních služeb souvisejících s úspěšnou realizací projektu jsme schopni zajistit zpracování projektové dokumentace včetně prováděcí dokumentace a vydání opatření stavební úřadu. Veškeré výše uvedené aktivity společnosti zajišťuje tým projektových manažerů, kteří mají s realizací projektů spolufinancovaných z Evropské unie značné několikaleté zkušenosti. 

Přesvědčte se sami a dojednejte si osobní schůzku, rádi s Vámi zkonzultujeme Váš projektový záměr.  

Dotační management

Dotační management zahrnuje veškeré služby související s úspěšnou realizací projektu od zpracování žádosti o dotaci až po jeho závěrečné vyúčtování. V rámci poskytovaných služeb nabízíme komplexní soubor činností spojených s administrací Vašeho projektového záměru. Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

+ Dotační poradenství a vyhledání dotace

 • Bezplatně zkonzultujeme Váš projektový záměr.
 • Zjistíme vhodné dotační tituly a doporučíme Vám vhodný zdroj financování.
 • Doporučíme vhodnou úpravu či doplnění projektu.
 • Budeme pro Vás monitorovat vhodné dotace a výzvy.

+ Žádosti o dotaci

 • Připravíme kompletní žádost o poskytnutí dotace.
 • Zpracujeme požadované přílohy.
 • Žádost konzultujeme s poskytovatelem dotace.
 • Garance přijatelnosti a formální správnosti.
 • Vypořádáme za Vás připomínky poskytovatele dotace.

+ Řízení projektu

 • Připravíme kompletní žádost o poskytnutí dotace.
 • Zpracujeme požadované přílohy.
 • Žádost konzultujeme s poskytovatelem dotace.
 • Garance přijatelnosti a formální správnosti.
 • Vypořádáme za Vás připomínky poskytovatele dotace.

- Udržitelnost projektu

 • Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.
 • Konzultace změn ve fázi udržitelnosti.
 • Účast při kontrolách projektu, vypořádání připomínek.

Realizace

Tým našich projektových manažerů se aktivně věnuje realizaci projektů financovaných z Evropské unie a činnostem týkajících se přípravy projektového záměru, zpracování žádostí o dotaci včetně povinných příloh, realizace výběrových řízení a projektového managementu.

Doposud jsme se podíleli na úspěšné realizaci projektů financovaných z níže uvedených dotačních titulů: 

Pravidelně sledujeme novinky související s operačními programy a vyhlášenými výzvami, účastníme se školení realizovaných poskytovateli dotace a jsme tak schopni poskytovat kvalifikovanou podporu pro Vaše projektové záměry.

Reference

Našim klientům jsme pomohli s projekty za více než 400 milionů korun.

město Bochov

město Hranice

město Litvínov

město Nejdek

obec Hazlov

obec Rovná

Karlovarský kraj

krajská knihovna Karlovy Vary

HZS Karlovarského kraje

muzeum Cheb

NO LIMIT GROUP s.r.o.

Smart House & Company, s.r.o.

Veškeré elektroinstalace pro chytré domy 21. století

 • Chytré systémy a automatizace - Prodej, montáže.
 • Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.
 • Rekonstrukce a modernizace domovních rozvodů.
Smart House - info

Solar PR, s.r.o.

Fotovoltaika - poradenství, realizace

 • Pomůžeme Vám s ​realizací fotovoltaických elektráren, LED osvětlení, úsporného řízení kotelen pro vytápění.
Solar - info

Safirea s.r.o. - kontakty

Mgr. Petra Boudová, jednatel
Tel: +420 723 257 909
E-mail: petra.sorfova@safirea.cz

Adresa provozovny: 
K. H. Borovského 1312, 356 01 Sokolov

IČ: ​02405725
Spisová značka: C 29215/KSPL Krajský soud v Plzni  
Datová schránka: wfy82er

GDPR zásady na ochranu osobních údajů

Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána.
Chyba při odeslání